Free login
Refresh
Rooms
Fumzy>
Hi.wave.
Crafty>
:P
KALA-BANDAR>
.laugh.
expert>
Hmm
UP78>
2 aur 3 ko wap ne apne hisab se autotext kar dia :P
Bandar-Ki-Maa-Ki-ChuT2>
u
Aman-Ki-Ma-Chud-Gy2>
u
Bandar-Ki-Maa-Ki-ChuT2>
y
Aman-Ki-Ma-Chud-Gy2>
y
Free login
Refresh

Home Page
WapCraft.net